Stichting Naturisten woonwijk Ypenburg
Wat is naturisme?

Naturisme is je kleren uittrekken en jezelf zijn. Je realiseert je dan hoe in deze ingewikkelde, haastige wereld de dingen verrassend eenvoudig kunnen zijn.

Heel wat mensen hebben het naturisme aan den lijve ondervonden en kunnen zich inmiddels geen leven zonder naturisme voorstellen. Naturisme is het gevoel van vrijheid en respect voor de ander tonen. Naturisme is voor iedereen: jong en oud, groot en klein, dik en dun, wit en zwart. Behalve respect voor elkaar, heb je als naturist ook respect voor je omgeving en wil je een manier van leven in harmonie met de natuur. Het draait bij het begrip naturisme dus om zelfrespect en respect hebben voor andere mensen, natuur en milieu. In de praktijk komt het er op neer dat verschillen tussen mensen wegvallen, want iedereen ziet er zonder kleren hetzelfde uit en materiŽle status telt niet meer. In Ypenburg kan het de hele dag en bij mooi weer ook in je eigen achtertuin.

Wat is de doelstelling van de stichting Naturisten woonwijk Ypenburg?

De stichting Naturisten woonwijk Ypenburg heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling bij een breed publiek voor naturistisch wonen en werken, en het bevorderen van naturisme en naaktrecreatie in het algemeen met al wat hetgeen daartoe behoort of gerekend kan worden.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

* het stimuleren, het (doen) opzettenen het ondersteunen van naturistisch wonen en werken in het algemeen en in de woonwijk Ypenburg in het
bijzonder, bijvoorbeeld in de vorm van demonstratie projecten en/of de organisatie van een naturisten bewonersvereniging;
* het geven van voorlichting en adviezen aan potentiŽle bewoners van deelplan 14 in Ypenburg, onder meer ten aanzien van hun specifiek rechten op
het gebied van naturistisch wonen en werken;
* het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, instellingen, bedrijven en personen welke voor het doel van de stichting nuttig of nodig
kunnen zijn;

Waarom naturisme in de woonwijk Ypenburg?

Op de Vinex-locatie Ypenburg een nieuwbouwlocatie in Den Haag is een mogelijkheid ontstaan naturistisch te wonen en (thuis) te werken.
Een voormalig landeigenaar heeft bij de (gedwongen) verkoop van zijn eigendommen aan de overheid bedongen, dat iedere toekomstige huizenkoper of huurder op de hoogte gesteld wordt van het feit dat Naturisme ofwel ongeklede recreatie op naburige percelen kan plaatsvinden.
Hiermee is iedereen in dit gedeelte van deze wijk op de hoogte van de naturistische instelling van zijn buren of tenminste verzekerd van hun tolerantie. Moeilijk gedoe over wat de buren ervan zullen denken is daardoor niet meer nodig. Het zal zich waarschijnlijk uiten in minder (hoge) schuttingen en heggen.
De wijk (deelplan 14) deelgebied van "De Bras" is gesitueerd in het zuidelijkste deel van de Vinex-locatie en grenst aan een natuur en recreatiegebied. Op ongeveer 200 meter loopafstand ligt het naaktstrand van de grote zwemplas van de Delftse Hout.
Op dit moment is het terrein in aanbouw. Bij het Informatie Centrum Ypenburg te Den Haag zijn nog diverse woningen te koop.

http://www.ypenburgnaturisme.nl/clausulegebied.jpg
Binnen het rood omlijnde gebied geldt de naturistische clausule.

De letterlijke tekst in de akte van overdracht luidt:

Koper en zijn rechtverkrijgenden zijn ervan op de hoogte dat op naburige percelen naturisme ofwel ongeklede recreatie kan plaatsvinden.
Koper en zijn rechtverkrijgenden zullen ervoor zorg dragen dat dit bij al degenen die het registergoed zullen verkrijgen onder de aandacht wordt gebracht.

Wilt u contact leggen met het bestuur van de stichting, mail dan naar:

info@YpenburgNaturisme.nl